หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : กำหนดส่งเล่มฝึกงานของนักษึกษา ปีการศึกษา 2562
โดย : Admin_bbc
อ่าน : 2688
จันทร์ ที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 


กำหนดส่งเล่มฝึกงานภายในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562
หากส่งเกินกำหนดตัดเกรด 2.0 เท่านั้น
หากนักศึกษาติดปัญหาเช่น เวลาฝึกงานไม่ครบ เปลี่ยนที่ฝึกงาน ไม่สามารถส่งตามกำหนดเวลาได้
 ***กรุณาติดต่อฝ่ายวิชาการ อาจารย์ภาณี มณีชม***
ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เท่านั้น 

รายละเอียดการตรวจเอกสาร

รายชื่ออาจารย์ที่นักศึกษาสามารถส่งเล่มฝึกงานได้
1.รองผู้อำนวนการฝ่ายวิชาการ อาจารย์ภาณี  มณีชม
2.อาจารย์สมโภช  ทองจันทร์  
3.อาจารย์จรัสจันทร์  ยีมิน        
4.อาจารย์รุ่งฟ้า  แย้มสรวล       
          ฝ่ายวิขาการ                   

หมายเหตุ   เอกสารที่ส่ง 1. คู่มือฝึกงาน
                                     2. รายงานฝึกงาน
                                     3. หนังสือส่งตัวจากสถานประกอบการ

 ข้อ 1-3 ใส่ซองเอกสารสีน้ำตาล ยังไม่ต้องปิดผนึก