ชื่อ - นามสกุล :นางสาวอนันต์ทิญา นาคนาคา
ตำแหน่ง :อาจารย์พิเศษ
หน้าที่หลัก :อาจารย์พิเศษสาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : อาจารย์พิเศษ
หน้าที่ในกลุ่ม :