ชื่อ - นามสกุล :นางสาวกรองแก้ว เต๊กสงวน
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก :วิทยาลัย ฯ
ที่อยู่ :096-991-5144
Telephone :0969915144
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหารวิทยาลัย
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหาร