อังคาร ที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ.2563

โครงการจิตอาสา “อาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ”

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.15-15.00 )
     โครงการจิตอาสา “อาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ”


เข้าชม 16  ลงประกาศเมื่อ : จันทร์ ที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ.2563