พุธ ที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ.2563

โครการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 - 12.30 นาฬิกา )
โครการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา
เข้าชม 17  ลงประกาศเมื่อ : จันทร์ ที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ.2563