อาทิตย์ ที่ 5 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สานสัมพันธ์ผู้ปกครองนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 - 15.30 นาฬิกา )
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สานสัมพันธ์ผู้ปกครองนักศึกษา             
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ปวช.1 และ ปวส.1 ภาคพิเศษ


เข้าชม 7  ลงประกาศเมื่อ : จันทร์ ที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563