อาทิตย์ ที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สานสัมพันธ์ผู้ปกครองนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 - 12.30 นาฬิกา )
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สานสัมพันธ์ผู้ปกครองนักศึกษา     
             ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ปวช. 1 ภาคปกติ


เข้าชม 16  ลงประกาศเมื่อ : จันทร์ ที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563