พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563

กิจกรรมไหว้ครูและกิจกรรมรับน้องภาคปกติและภาคพิเศษ

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 - 15.30 นาฬิกา )
กิจกรรมไหว้ครูและกิจกรรมรับน้องภาคปกติและภาคพิเศษ 


เข้าชม 12  ลงประกาศเมื่อ : อังคาร ที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563