พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563

โครงการทัศนศึกษา ปวช.๑ (เปิดประสบการณ์ในการขึ้นเครื่องบิน)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา ตลอดปีการศึกษา 2563 )
โครงการทัศนศึกษา ปวช.๑ (เปิดประสบการณ์ในการขึ้นเครื่องบิน)


เข้าชม 18  ลงประกาศเมื่อ : อังคาร ที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563