ศุกร์์ ที่ 3 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563

โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 - 12.30 นาฬิกา )
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

เข้าชม 16  ลงประกาศเมื่อ : อังคาร ที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563