ศุกร์์ ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563

เลือกตั้งประธานนักศึกษาและคณะกรรมการนักศึกษา

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 - 12.30 นาฬิกา )
เลือกตั้งประธานนักศึกษาและคณะกรรมการนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓
เข้าชม 8  ลงประกาศเมื่อ : อังคาร ที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563