[x] ปิดหน้าต่างนี้
วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ
ที่นี่บางปะกง
นาฬิกา
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 515 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
poll

   คุณคิดว่าเว็บไซด์นี้เป็นอย่างไร


 1. ดีมาก (ระดับ ๕)
 2. ดี (ระดับ ๔)
 3. ปานกลาง (ระดับ ๓)
 4. พอช้ (ระดับ ๒)
 5. ปรับปรุง (ระดับ ๑)


พยากรณ์อากาศ
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 28/ม.ค./2558
ผู้ใช้งานขณะนี้ 2 IP
ขณะนี้
2 คน
สถิติวันนี้
214 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
288 คน
สถิติเดือนนี้
6437 คน
สถิติปีนี้
62868 คน
สถิติทั้งหมด
261680 คน
IP ของท่านคือ 18.208.202.194
(Show/hide IP)
เว็บไซด์ที่หน้าสนใจข่าวอื่น ฯ
QR BBC
QR Facebook
Qr Page Facebook

 
  

  หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรายชื่อนักศึกษาจบรอบที่สอง (15 พฤษภาคม 2563) ประจำปีการศึกษา 2562
โดย : Admin_bbc
เข้าชม : 978
ศุกร์์ ที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ] ปักหมุดและแบ่งปัน
     

 ประกาศรายชื่อนักศึกษาจบรอบที่สอง (15 พฤษภาคม  2563) ประจำปีการศึกษา 2562           ไฟล์รายชื่อ
(นักศึกษา สามารถมารับวุฒิการศึกษาได้ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 นาฬิกา )
ปวช.3/1
1.นายกฤตยชญ์ นรดี
ปวช.3/2
1.นางสาวอาทิตยา สุขพงษ์
ปวช.3/3
1.นายณัฐพงค์ ทวีลาภ
ปวช.3/4
1.นางสาวฐิติรัตน์ คล้ายคดี
2.นางสาวมะลิวัลย์ ซูแจ่ม
3.นางสาวปนัดดา เจริญสุข

ปวช.3/5

 1. นางสาวจิรภรณ์ การค้า
 2. นางสาววรรณิภา ศรีคำปล้อง
 3. นางสาววิไลวรรณ ไชยสงค์
 4. นางสาวนพวรรณ คงยิ่งหาญ 
ปวช.3/6
 1. นางสาวณิชา ทิพย์รัตน์
 2. นางสาวเพชรรัตน์ อิ่มรอ
 3. นางสาวพิราวรรณ แคล้วภัย
 4. นางสาวสุชาดา สุดดี
 5. นางสาวจิราพรรณ นพทิพย์
 6. นางสาวพรสวรรค์ จรัสชัยวรรณา
 7. นายณรงค์ฤทธิ์ เดชห้วยไผ่
 8. นางสาวเพ็ญสินี เสกไสยชนะ
 9. นางสาวมาระตี ฤทธิ์จันทร์
ปวส.2/1-1
 1. นางสาวอมรทิพย์ เทียมเงิน
ปวส.2/1-2
 1. นางสาวกนกวรรณ สมพอง
 2. นางสาวนันทนา ปัดไธสง
 3. นางสาวนิภาพร อิ่มสมบัติ
 4. นางสาวสิริธร คำบุญเรือง
 5. นางสาวสุทธิกานต์ ภาษิต
 6. นางสาวโสภา แซ่ว่าง
 7. นางสาวอรอนงค์ ศรีวะโสภา
 8. นางสาวอารียา เหล่าใหญ่
 9. นางสาวอินทนิน ศรีสุทธา
 10. นางสาวเพ็ญนภา ผลานิสงค์
 11. นางสาวกัณฐิกา ฝางคำ
 12. นางสาวสุพิตา บำรุงนางาม
 13. นางสาวสุภัสสรา บุญนาค
 14. นางสาวธีระภรณ์ อ่อนคำ
 15. นางสาวกนิษฐา รัตนวัน
 16. นางสาวนิชธาวัลย์ อุปจักร
 17. นางสาวภัทรทรา ภูคงคำ
 18. นางสาวมุกรวี วงศ์ยีเมาะ
 19. นางสาวรจนกร ปันมา
 20. นางสาวสุพัฒศร ศรีคำทา
 21. นางสาวจันทร์จิรา หมัดยูก๊บ
 22. นางสาวมาตา หิมโสภา
 23. นายอำนาจ ปุงคานนท์
 24. นางสาวจิตพิมล พลสาแก้ว
 25. นางสาวสุพรรณี สิงห์มอ
 26. นายภควัต สี่เหลี่ยมงาม
 27. นายชลธิชา ลามณี
 28. นางสาวสุภัชชา บุญนาค
 29. นางสาวพัชราภรณ์ มุสิกสาร
 30. นางสาวพนิดา คุ้มป้อม
 31. นายสมภพ ดวงเดือน
 32. นางสาวภูษณิศา ลภะวงศ์
 33. นางสาวพรรณวดี เหมือนประโคน
 34. นางสาวฉันทนา บุญผ่อง
 35. นางสาวนันทนา บุญผ่อง
 36. นางสาวสุริฉาย สาจันทร์
 37. นางสาวจันทิมา อัจฉฤกษ์
 38. นางสาวจริญญา บุญประถม 
ปวส.2/2-1
 1. นางสาวกรกมล อิ่มละเอียด
 2. นางสาวณัฐวดี นิลบุตร
 3. นางสาวพรพรรณ พุทฒสร
 4. นางสาววิภา งามเฉลียว
 5. นางสาวเอมิกา บริบูรณ์
ปวส.2/2-2
 1. นางสาวเนตรนภา หมัดนุช
 2. นางสาวพัชราภรณ์ สีแสด
 3. นางสาวศิรประภา เต่าทอง
 4. นางสาวสาลินี ดีเจริญ
 5. นางสาวสุนีย์ เปี่ยมศิริ
 6. นางสาวอรยา งามนวล
 7. นางสาวอารียา กุลรอด
 8. นางสาวดวงพร สงวนรักษ์
 9. นางสาวสุญาพร บุดดี
 10. นางสาวมลิวัลย์ ศรีภักดี
 11. นางสาวศุภนุช ภูเวียนวงศ์
 12. นางสาวนิศรา สุพรรณนอก
 13. นางสาววราพร ชัยศรี
 14. นางสาวปวันรัตน์ จุ้ยสีแก้ว
 15. นางสาวนภาพรรณ แซ่ตั้ง
 16. นางสาวรจนา สายป่าน
 17. นางสาวชีวนุช เล่าเดชวรโชติ
 18. นายนรากร ไชยปรุณะ
 19. นางสาวชลธิชา มกกงไผ่
 20. นางสาวบุนยาพร เลนไธสง
 21. นางสาวสาริญา เรืองอร่าม
 22. นางสาวนลนีย์ โพธิ์ขาว
 23. นางสาวอุไรวรรณ ฤกษ์มงคล
 24. นางสาวจตุรพร คำสุวรรณ
 25. นางสาวพรชิตา จันทร์เพ็ง
 26. นางสาวสาลินี ซาเสน 
ปวส.2/3-1
 1. นายบดินทร์ชัย รักการ
 2. นางสาววารุณีย์ อินทร์ตา
 3. นางสาวพรพิมล บุญทัพ
 4. นางสาวสุพรรณตรี พลเคน
 5. นายสุดเขตต์ อุทัยรัตน์
 6. นางสาวสุรารักษ์ ไชยทอง
 7. นางสาวดวงกมล วีระสุข
ปวส.2/3-2(1)
 1. นางสาวสุทิษา เมฆบริสุทธิ์
 2. นางสาวเกตวลี   พวงจำปา
 3. นางสาวมาลินี    แก้ววิชิต
 4. นางสาวจิราภรณ์ พุทธสาดแสง
 5. นางสาวจุฑามาศ ทองดี
 6. นางสาวเปรมจิรา อินรันต์
 7. นางสาวยุภาพร  องอินทร์
 8. นางสาววิพาดา   พักน้อย
 9. นางสาววิลิน      แก้วกุลา
 10. นางสาวอารีรัตน์ แสงสองชั้น
 11. นายเกรียงไกร    พวงเหล็ก
 12. นายเทวัญ        จันทร
 13. นายสุวิชา        ปั่นโป้
 14. นางสาวรัตติวัลย์ เจนวงศาธนรัตน์
 15. นางสาวพลอยไพลิน เสียงเพราะ
 16. นางสาวรจนา    จันทรังษี
 17. นางสาวคณิศร    ละอูป
 18. นางสาวเกศรา    รุ่งฉวี
 19. นางสาวชลดา    บุรีมาศ
 20. นางสาวมณทิชา ซุยเสนา
 21. นางสาวรุจิรา     ท้องห้อง
 22. นางสาวสุมิตรา   กุลวิเศษ
 23. นางสาวอนุสรา   แสนสุข
 24. นายอมรเทพ     ภักดี
 25. นายโอบนิธิ       นาลาด
 26. นางสาวภัทราพร กระจ่างพจน์
 27. นายนิธิวัชร์       เขียวคู่
 28. นางสาวสันต์หทัย แหยมเจียม
 29. นางสาวนพรัตน์ ฉันทสัมพันธ์
 30. นางสาวอังคณา ปราณี
 31. นางสาวศิริลักษณ์ อินจำปา
 32. นางสาวศิริวรรณ การธนะศาษฐ์
 33. นายปฐมาดนัย กุดารัมย์
 34. นางสาวอัจฉริยาพร ภู่นอก
 35. นางสาวอรอุษา ไหมทอง
ปวส.2/3-2(2)
 1. นางสาวอมลวัทน์ พิสภา
 2. นายจักรพรรดิ เพชรถึก
 3. นายพงศกร ปริปุรณะ
 4. นายสิทธิโชค ลายลักษณ์
 5. นางสาวสุกัญญา ประรินทร์ทอง
 6. นายสุรศักดิ์ ทะเริงรัมย์
 7. นายเฉลิมพล ศรีพงษ์
 8. นางสาวฐิติรัตน์ โต่งกะโพง
 9. นางสาวณัฐมน บุญเลี้ยง
 10. นางสาวตวงรัตน์ จันทร์สอน
 11. นางสาวมินตรา โตภาพ
 12. นางสาวจุรีมาศ แก้วบัวพาน
 13. นางสาวชัญญานุช แสนกรุง
 14. นางสาวเปรมกมล รัตนศรี
 15. นางสาววิธรากร หาญจันทร์
 16. นางสาววิลาวัลย์ หาญจันทร์
 17. นางภคพร มิ่งทุม
 18. นายรุ่งโรจน์ สีใส
 19. นายสุนทร มิ่งทุม
 20. นางสาวขวัญกมล หายะ
 21. นางสาวอัมพร อินทร์สม
 22. นางาวจันทร์เพ็ญ ไกรษรศรี
 23. นางสาวกวินภัค เชื้อคำฮด
 24. นางสาวสุกัญญา ศรียา
 25. นายสุรชัย สร้างไร่
 26. นางสาวรัตนา แจ้งจำรัส
 27. นางสาวจุฑามาศ สุขงาม
 28. นายสหรัฐ โอชาวงษ์
 29. นางสาวทิพย์ติพร แก้วธรรม
 30. นางสาวรติวัน พ่วงแพ
 31. นางสาวนิตยา ใจเขียว
 32. นางสาวสุวิมล งามขำ           
 33. 61-5343 นางสาวพรรณราย ทองดี (เพิ่มเติม)               

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      ตารางเรียนภาคพิเศษรอบ 4 เทอม 1/2563 21/ก.ย./2563
      ตารางเรียนภาคพิเศษรอบ 3 เทอม 1/2563 24/ส.ค./2563
      การลงนามถวายพระพร วันแม่ 63 6/ส.ค./2563
      การเลือกตั้งประธานนักศึกษา 2563 30/ก.ค./2563
      ตารางเรียนภาคพิเศษรอบ 2 เทอม 1/2563 27/ก.ค./2563


วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ
เลขที่ 1/425 หมู่ 14 ซอย 7/3 ถนนจรัลยานนท์ ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0-3853-8809 โทรสาร 0-3853-9757