[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
 วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ
ที่นี่บางปะกง
นาฬิกา
สมัครเรียน ปี 2567

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 5 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
poll

   คุณคิดว่าเว็บไซด์นี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก (ระดับ ๕)
  2. ดี (ระดับ ๔)
  3. ปานกลาง (ระดับ ๓)
  4. พอช้ (ระดับ ๒)
  5. ปรับปรุง (ระดับ ๑)


สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 14/ส.ค./2566
ผู้ใช้งานขณะนี้ 7 IP
ขณะนี้
7 คน
สถิติวันนี้
284 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
318 คน
สถิติเดือนนี้
284 คน
สถิติปีนี้
26263 คน
สถิติทั้งหมด
608479 คน
IP ของท่านคือ 3.237.34.21
(Show/hide IP)
เว็บไซด์ที่หน้าสนใจ


 
  
เกี่ยวกับวิทยาลัย  
 

ประวัติสถานศึกษา

             วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ จัดตั้งขึ้นตามใบอนุญาตเลขที่ ฉช ๑/๒๕๔๒ ลงวันที่ ๒๗  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๒ ตั้งอยู่เลขที่ ๑/๔๒๕  หมู่ ๑๔  ซอย ๗/๓    ถนน จรัลยานนท์  อำเภอ เมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัด ฉะเชิงเทรา  รหัสไปรษณีย์ ๒๔๑๓๐ มี ดร.วรศักดิ์ วัชรกำธร ผู้ก่อตั้งและดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งวิทยาลัย เป็นวิทยาลัยประเภทอาชีวศึกษาเปิดสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานการบัญชี และการขาย สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. ๒๕๔๑     สร้างอาคาร ๑ อาคารเรียน ๒ ชั้น มีห้องเรียนจำนวน ๘ ห้อง พร้อมห้องปฏิบัติการสำนักงาน
พิมพ์ดีดไทยและพิมพ์ดีดอังกฤษ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องอาคาร ๑ หลัง และสนามบาสเกตบอลสำหรับเล่นกีฬาโดยเปิดรับสมัครนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. สาขาการบัญชีและสาขาการขาย  ปี พ.ศ. ๒๕๔๒  สร้างอาคาร ๒ และอาคาร ๓ พร้อมกับทำการสร้างห้องอาหารขึ้นใหม่และสร้างห้องพักครู-อาจารย์ และแม่บ้าน จำนวน ๓ ห้อง ภายในวิทยาลัยได้สร้างพระพุทธรูป ประจำวิทยาลัยขึ้นเพื่อเป็นศิริมงคล  และเป็นที่เคารพสักการะของชาว BBC   ปี พ.ศ.  ๒๕๔๔  ทางวิทยาลัยได้ขอขยายเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ปี พ.ศ. ๒๕๕๑  ได้สร้างอาคาร ๔  เป็นอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๖ ห้องเรียน สำหรับใช้ในการเรียนการสอนของวิทยาลัย  และได้เปิดขยายหลักสูตร ปวช. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส.  สาขาการตลาด   ปี พ.ศ. ๒๕๕๒   ได้สร้างห้อง   ๑  ห้อง เป็นห้องปฏิบัติงานฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา  และสร้างอาคาร ๕   เป็นอาคาร  ๑ ชั้น  แบ่งเป็น ๔  ห้อง เป็นห้องประชุม(ห้องประกันคุณภาพภายใน)  และห้องปฏิบัติงานของผู้บริหารจำนวน  ๓  ห้อง
               วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ  จัดตั้งเป็นสถานศึกษาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ ชื่อโรงเรียนบางปะกงบริหารธุรกิจ เปิดสอนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔  ใบอนุญาต ศธ.๒๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  ได้มีการเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียน หมวดที่ ๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ  ประเภท อาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ชื่อภาษาอังกฤษ “ BANGPAKONG BUSINESS ADMINISTRATION TECHNOLOGICAL COLLEGE” ในปี ๒๕๕๘
ใบอนุญาตเลขที่ ศธ.๒๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ มีการเปลี่ยนแปลงในตราสารเรื่อง ระเบียบการของวิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงตราสารได้ ดังนี้ ในหมวดที่ ๙ ระเบียบการของวิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ ข้อที่ ๒๙ ระเบียบการรับนักเรียน/นักศึกษา ข้อย่อยข้อที่ (๒) อายุนักเรียน อย่างต่ำตั้งแต่ ๑๔ ปี ถึงอายุไม่เกิน ๒๕ ปี และได้อยู่ภายใต้การบริหารงานโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
          ปัจจุบันวิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ  ใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (พัฒนาโดยสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)
          ๑.หลักสูตร ปวช. พุทธศักราช ๒๕๕๖ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาการขาย  และ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
          ๒.หลักสูตร ปวส.  พุทธศักราช ๒๕๕๗ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาการตลาด  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
          อ้างถึงหนังสือ ที่ศธ ๐๖๐๖/๒๓๔๗ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่องการประกาศให้ใช้และอนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ประกาศให้ใช้หลักสูตรดังกล่าว

ข้อมูลด้านการบริหาร

ตำแหน่ง - ชื่อ -  สกุล คุณวุฒิสูงสุด สาขาวิชา/วิชาเอก ข้อมูลการดำรงตำแหน่ง
1) ผู้รับใบอนุญาต
    นายวรศักดิ์  วัชรกำธร
ปริญญาเอก (D.P.A.) การเมืองการปกครอง
(Public Administration)
ตั้งแต่ 27 กันยายน พ.ศ. 2542
ถึงปัจจุบัน 
2) ผู้จัดการ
    นางโสภี  วัชรกำธร
ปริญญาเอก (D.P.A.) การเมืองการปกครอง
(Public Administration)
ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2552        ถึงปัจจุบัน 
3) ผู้อำนวยการ
    นางสาวกรองแก้ว เต๊กสงวน
ปริญญาเอก
 ( Ph.D.)
Administration
of Education
ตั้งแต่ ๑ สิงหาคม  พ.ศ. 2557
ถึงปัจจุบัน 
4) รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการและการเงิน
  นายวงศกร วัชรกำธร
ปริญญาเอก
( Ph.D.)
dministration
of Education
ตั้งแต่ ๑ สิงหาคม  พ.ศ. 2557
ถึงปัจจุบัน 
5) รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและพัฒนากิจการนักศึกษา
   นางสาวภาณี   มณีชม
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ศึกษา ตั้งแต่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558  ถึงปัจจุบัน


ประเภทอาชีวศึกษา 
หลักสูตร  ปวช.   

                   ใบอนุญาตเลขที่๑/๒๕๔๒ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๔๒  ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๔๕
                   ใบอนุญาตเลขที่ ศธ.๗/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๔ มีนาคม  ๒๕๕๑ ขอเพิ่มหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน ๓ ห้อง ห้องละ ๔๐ คน ความจุ ๑๒๐ คน
                   ใบอนุญาตเลขที่ ศธ.๑๘/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ ขอทำการเปิดสอนในภาคเรียนที่ ๒  ระดับประกาศนียบัตรวิฃาชีพ(ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาพณิชยการ เปิดสอน ๑ สาขา ได้แก่ วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ภาคบ่าย) จำนวน ๑ ห้อง ห้องละ ๔๐ คน
                   ใบอนุญาตเลขที่ ศธ.๒๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม  ๒๕๕๕ ได้รับอนุญาตดำเนินโครงการ BBC Cyber อนุญาตให้วิทยาลัยจัดการศึกษาตามหลักสูตรอาชีวศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ด้วยระบบเครือข่าย Internetภายใต้ชื่อโครงการ BBC Cyber
                   คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ๖๕๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๒ เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

          หลักสูตร  ปวส.   
                   ใบอนุญาตเลขที่๑/๒๕๔๒ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๒  ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๔๐
                   ใบอนุญาตเลขที่๕/๒๕๔๗  ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ขอเปลี่ยนแปลงการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของกรมอาชีวศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๖ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
                   ใบอนุญาตเลขที่ ศธ.๑๘/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ขอทำการเปิดสอนในภาคเรียนที่ ๒  ระดับประกาศนียบัตรวิฃาชีพ(ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ เปิดสอน ๑ สาขา ได้แก่ วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ภาคเช้า) จำนวน ๑ ห้อง ห้องละ ๓๐ คน
                   ใบอนุญาตเลขที่ ๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๗  มีนาคม  ๒๕๕๘ ขอเพิ่มหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)โครงการ BBC Cyber สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ กรมอาชีวศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๖ (หลักสูตรทวิภาคี)

                   ใบอนุญาตเลขที่ ศธ.๒๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘  อนุญาตให้ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ประเภทบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี การตลาด และ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

                   อ้างถึงสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ที่๒๑๕/๒๕๖๓  เรื่อง อนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) พุทธศักราช ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ได้มีประกาศให้ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

สัญลักษณ์วิทยาลัย

                                                                    
ปรัชญาา      “สร้างคนดี  มีความรู้  สู่สังคม”
                    สร้างคนดี         หมายถึง     การสร้างผู้เรียนที่มีความประพฤติดี มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ สังคม  โดยประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
                    มีความรู้         หมายถึง     มีความรู้ในด้านวิชาการ  ด้านกิจกรรม และคุณธรรมจริยธรรม
                    สู่สังคม           หมายถึง     การสร้างผู้เรียนให้มีคุณธรรมดี มีระเบียบวินัย ก้าวทันเทคโนโลยีเพื่อเป็นแบบอย่างแนวทางในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ     
                                 
วิสัยทัศน์       “มุ่งผลิตผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ดี มีความรู้และทักษะทางอาชีพ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”
         
เอกลักษณ์     “ทักษะวิชาชีพดี มีคุณธรรม”
                       ทักษะวิชาชีพดี  หมายถึง  การที่ผู้เรียนมีทักษะทางวิชาชีพและวิชาการในสาขาที่สำเร็จการศึกษามีความชัดเจน และความชำนิชำนาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
                       มีคุณธรรม     หมายถึง  ความดีงามที่ถูกปลูกฝังขึ้นในจิตใจจนเกิดจิตสำนึกที่ดี   มีความกตัญญู เป็นต้น
 
อัตลักษณ์     “มีทักษะ พร้อมรับใช้สังคม”
                      มีทักษะ           หมายถึง   การที่ผู้เรียนมีทักษะทางวิชาชีพและวิชาการในสาขา ที่สำเร็จการศึกษา มีความ ชัดเจน และความชำนิชำนาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
                     พร้อมรับใช้สังคม หมายถึง  มุ่งมั่นสร้างประโยชน์ให้สังคมด้วยการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพมีจิตสำนึกและให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจอย่างเท่าเทียมกัน ขยันหมั่นเพียร มีคุณธรรม รับใช้
ประชาชน และมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง                                                                 
 
พันธกิจ
๑. จัดการเรียนการสอนเน้นฐานสมรรถนะทั้งด้านวิชาสามัญและวิชาชีพ
๒. ปลูกฝังและเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความต้องการของหลักสูตร
๓. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ  คุณธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม
๔.พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
๕.พัฒนาการบริหารและการจัดให้มีประสิทธิภาพ  โดยใช้กระบวนการ  การวางแผน ยุทธศาสตร์  และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
 
เป้าหมายของสถานศึกษา
๑. หลักสูตรและแผนการเรียนรู้ตรงสาขาวิชาที่เน้นฐานสมรรถนะ
๒. มีสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมและทันสมัย
๓. มีการนิเทศการเรียนการสอนภายในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ
๔. มีการพัฒนาวิธีการเรียนรู้ที่เพิ่มศักยภาพของผู้เรียน
๕. มีการวัดผลประเมินผลการเรียนอย่างมีระบบ
๖. ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม
๗. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความต้องการของหลักสูตรต้นไม้ประจำวิทยาลัย


                                               

                                                                      ต้นแก้วเจ้าจอม

แผนที่วิทยาลัย

      

ประจำวิทยาลัย ฯ
 
                       
สีฟ้า  หมายถึง    คนมีความรู้              
                       สีส้ม  หมายถึง    คนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม มีมารยาท 
 
 
เพลงมาร์ค บีบีซี 
    บางปะกงบริหารธุรกิจ                      สร้างชีวิตของเราให้ก้าวหน้า
สร้างคนดีมีความรู้คู่วิชา              พัฒนาตนเองให้เจริญ
ลูกส้มฟ้าทุกคนต่างรักเพื่อน                   เมื่อมาเยือนถิ่นนี้มีความหมาย
รักคุณครู สถาบัน รักมิคลาย      รักจนตายถิ่นนี้ บีบีซีเพลงมาร์ชฉะเชิงเทรา
      โอ้ฉะเชิงเทราของเรางามเด่น                สิ่งแรกที่เห็นหลวงพ่อพุทธโสธร
              ปกปักรักษาประชาไม่มีอาทร            ยามเราเดือดร้อน ปกปักรักษาตัวเรา
      แม่บางปะกงไหลลงไหลขึ้น           ชาวเราแช่มชื่น ระรื่นไม่เบา
เหมือนเส้นเลือดใหญ่แผ่ไปแสนยาว          ท้องนารวงข้าวสุกสกาวน่าชม
โอ้ชาวเมืองฉะ ฉะเอ๋ยโอ้ฉะเชิงเทรา         เราเรียกตัวเรา ว่าชาวแปดริ้ว
       สวยเอยงามเด่น เห็นข้างหอมเป็นทิว           ชื่อเสียงลอยลิ่วแปดริ้วหรือฉะเชิงเทรา

Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์